نوشته اند حضرت نوح چهار پسر داشت 1. کنعان 2. سام 3. یافث 4. حام

کنعان در طوفان غرق شد و همان فرزندی است که خطاب شد او از اهل تو نیست زیرا با عقیده پدر مخالف بود لذا به دهن عذاب فرو رفت .

سام مردی عفیف و نیک سیرت بود که همیشه ساتر معایب پدر و حافظ اسرار او بود و لذا حضرت نوح در حق او دعا فرمود و دو برادر دیگر با اولاد قابیل و سلاطین عصر که از اولاد جباران و ستمکاران بودند با نفاق عوج بن عناق علم مخالفت با برادر برافراشتند و پدر نیز در حق انها نفرین کرد که که خداوند نطفه انان را تغییر رنگ داد – فرزندان حام سیاه شدند و فرزندان یافث نیز زرد رنگ شدند و نوح به انها گفت به سبب خیره سری و بی عفتی اخلاقی که داشتید خداوند فرزندان شما را غلام و برده فرزندان سام قرار خواهد داد .

حضرت نوح روی زمین را بین این سه پسر تقسیم کرد :

سهمیه سام ' شام ' انقره ' اراضی بین دجله و فرات و عراق عرب و عجم و خراسان .

سهمیه حام ' اراضی مغرب ' مصر' سودان ' حبشه ' هند و سند .

سهمیه یافث  'اراضی چین و تبت و اراضی مشرق گردید .

در حقیقت خاورمیانه از نسل سام و شمال خاوری از نسل حام و مشرق افتاب از نسل یافث هستند .

سام متوفی 2743 است گفته شد از اولاد نوح سه نفر باقی ماند سام – حام – یافث. سام پسر بزرگ او بود که در شام و جزیره انقره که بین دجله و فرات است عراق عرب 'عجم فارس (ایران) ' خراسان ' اولاد او رو به تزاید گذاشته و سلاطین بزرگ باستانی ایران از اولاد سام هستند . بسیاری از مورخین سام را از جمله انبیا مرسل می شمارند .او به امر پدر قیام کرد و پیشوای جامعه شد و مشعل هدایت را به دست گرفت .

ارفحشد که ابوالانبیاست – کیومرث که ابوالملک است از فرزندان سام بودند و لاود که فراعنه مصر از نسل او هستند و ارم که از ملوک عاد است از نسل او می باشند – عمر سام 600 سال بود که 500 سال پس از طوفان زندگی کرد و مردم را به راه راست هدایت می نمود .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 16:1  توسط admin |