تعبير ديدن " قورباغه " در خواب

ابن سيرين مي گويد : اگر كسي در خواب ديد كه قورباغه اي دارد با شخصي زاهد و پارسا همنشيني و مصاحبت پيدا مي كند . اگر ديد كه قورباغه را كشت و گوشت ان را خورد زاهدي را مغلوب مي كند .

اگر ديد كه تعداد زيادي قورباغه در جايي جمع شده اند و فرياد مي زنند عذاب الهي در انجا نازل مي شود . اگر ببيند قورباغه اي را از اب گرفت و به زمين انداخت به شخص زاهدي ظلم مي كند .

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم خرداد ۱۳۸۹ساعت 21:35  توسط admin |