تعبیر دیدن 'طوطی ' در خواب

ابن سیرین می گوید : دیدن طوطی در خواب دلیل بر غلام و فرزند است .

اگر دید طوطی از دست او پرید فرزندش سفر می کند .

اگر دید طوطی با او سخن گفت کاری می کند که مردم از ان تعجب می کنند .

اگر در خواب طوطی ماده ای ببیند دلیل بر دختری دوشیزه است و طوطی نر در خواب دلالت بر مردی دیندار یا غلامی پرهیزکار دارد .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر طوطی در خواب بر سه وجه است : 1. فرزند 2. دختری باکره 3. شاگردی زرنگ و چابک .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:26  توسط admin |