تعبیر دیدن ' ماهی خوار ' در خواب

ابن سیرین می گوید : مرغ ماهی خوار در خواب دلالت بر زن دارد .

اگر ببیند مرغ ماهی خوار دارد زن خواهد گرفت و اگر دید مرغ ماهی خوار از دست او پرید زنش را طلاق می دهد .

جابر مغربی می گوید : دیدن ماهی خوار در خواب دلیل بر غم و اندوه است .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:17  توسط admin |