تعبیر دیدن ' پیرزن ' در خواب

ابن سیرین می گوید : تعبیر دیدن پیرزنی که کافر باشد  در خواب دنیا و مال حرام است و پیرزن مسلمان دلالت بر مال حلال دارد .

اگر ببیند با پیرزنی جماع می کرد به ارزوهای دنیوی خودش می رسد .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 1:7  توسط admin |