تعبیر دیدن ' شانه بسر (هدهد) ' در خواب

ابن سیرین می گوید : اگر کسی در خواب دید که شانه بسر دارد با مردی سرشناس و خیر مصاحبت و کار پیدا می کند .

اگر دید شاه بسر با او حرف زد از کارها و امور جهان مطلع می شود .

حضرت صادق (ع) می فرماید : تعبیر هدهد در خواب بر چهار وجه است . 1. خیر 2. خوشی و رفاه 3. بزرگی و مقام 4. پیروزی .

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۸۸ساعت 0:56  توسط admin |