تعبیر خوردن  ' بستنی ' در خواب

کرمانی می گوید : خوردن بستنی در خواب غم و اندوه است . اگر ببیند چیزی یخ زده می خورد به قدر ان به او غم و اندوه می رسد . اگر ببیند کسی به او بستنی داد و او از ان خورد با شخصی جنگ و خصومت پیدا می کند و اگر از ان هیچ نخورد هیچ اندوهی به او نمی رسد .

جابر مغربی می گوید : خوردن بستنی در خواب دلیل ان است که به جنگ و خصومت مبتلا می شود و خلاصه در خوردن بستنی هیچ خیری نیست .

 

+ نوشته شده در  جمعه هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 3:15  توسط admin |